800 thành ngữ thông dụng nhất trong tiếng anh - mỹ

  • Số trang: 53 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 104 |
  • Lượt tải: 0
dangvantuan

Đã đăng 40414 tài liệu

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/10/2015

Mô tả:

"The 800 Most Commonly Used Idioms In America" cung cấp 800 thành ngữ (sắp xếp theo bảng chữ cái) thường được sử dụng nhiều nhất, có thể giúp bạn hiểu và ứng dụng dễ dàng nhờ các giải thích rõ ràng kèm ví dụ minh hoạ cụ thể.