8 bài học làm người sâu sắc rút ra từ câu truyện cười

  • Số trang: 6 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 128 |
  • Lượt tải: 1
michaelmaurico

Đã đăng 7 tài liệu

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2015

Mô tả:

Đôi khi, những câu truyện cười không đơn giản chỉ mang lại tiếng cười giải trí, đằng sau mỗi câu truyện còn ẩn chứa những bài học làm người vô cùng sâu sắc.