6 bài học vô giá về sự im lặng

  • Số trang: 4 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 149 |
  • Lượt tải: 1
michaelmaurico

Đã đăng 7 tài liệu

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2015

Mô tả:

Nói hoặc im lặng đều phải đúng nơi, đúng lúc, đúng người và chỉ sử dụng khi thực sự cần thiết. Lời nói có thể là lưỡi gươm, mà gươm chưa dùng thì cứ để trong bao...